skip to Main Content

Elke parel (is) van waarde

Basisschool De Parel is een christelijke school waar het Evangelie van Jezus Christus centraal staat. Een fijn en veilig schoolklimaat en de leeropbrengsten zorgen ervoor dat ouders uit diverse kerken hun kinderen naar De Parel laten gaan. Veel ouders en leerlingen zijn bereid om wat verder te fietsen. Ze vinden christelijk onderwijs – gegeven door enthousiaste leerkrachten die zelf overtuigd en actief christen zijn – belangrijk. Daarnaast waarderen ouders de kwaliteit en de deskundigheid van het team. Elke leerling is in beeld en krijgt wat hij of zij nodig heeft. Kinderen gaan met plezier naar onze school, omdat ze ervaren, dat ze er mogen zijn en in een positieve groep zitten.

Ons onderwijs

In onze onderwijssysteem zijn de leerdoelen gekoppeld aan jaargroepen, waarin serieuze aandacht is voor de individuele mogelijkheden van de kinderen. We geven les met moderne leermiddelen, zowel vanuit boeken als ook met behulp van digitale middelen, zodat voor elk kind de gestelde leerdoelen op het eigen niveau nagestreefd worden.

ons onderwijs
school-met-de-bijbel

School met de Bijbel

Wanneer u kiest voor onze school, kiest u voor een school met de Bijbel. De Bijbel is de basis van ons onderwijs.

Wat merkt uw kind hiervan? Hoe ervaart u dat als ouder? We vertellen u er graag over.

Kennismaken?

Het kiezen van een basisschool is een belangrijk moment. We adviseren u dan ook om zeker een kijkje te nemen bij de school die u op het oog hebt. U kunt onze open dagen bezoeken, maar we maken ook graag een afspraak om u te ontvangen.

Wanneer u langskomt kunt u de school bekijken en de sfeer proeven. We gaan graag met u in gesprek om te kijken of onze school bij u als gezin past.

Kindcentrum De Parel Drachten

Samen leven en leren in het Licht van Gods liefde.

De liefde van Jezus voor ons uiten we in aandacht, liefde en zorg voor elk kind.

Het Evangelie van Jezus Christus is ons uitgangspunt.
Elk kind is kostbaar als een parel.

Back To Top