skip to Main Content

Ons onderwijs

In onze onderwijssysteem zijn de leerdoelen gekoppeld aan jaargroepen, waarin serieuze aandacht is voor de individuele mogelijkheden van de kinderen. We geven les met moderne leermiddelen, zowel vanuit boeken als ook met behulp van digitale middelen, zodat voor elk kind de gestelde leerdoelen op het eigen niveau nagestreefd worden.

ons onderwijs

Voorbereiden op hún toekomst

We zijn gericht op het aanleren van vaardigheden en het bijbrengen van kennis om kinderen voor te bereiden op hun toekomst in onze maatschappij. In elke groep onderscheiden we 3 niveaus waarop de kinderen per vakgebied functioneren. Er is zowel extra aandacht voor het laagste als ook voor het hoogste niveau, zodat we de kinderen, met in achtneming van hun unieke gaven, zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs. Elke ‘parel’ moet op onze school zich gewaardeerd voelen. In onze school groeit een kind, net zoals in de natuur een parel in een oesterschelp groeit vanuit een zandkorreltje. Een parel is prachtig om te zien, waardevol, bijzonder. Zo zien wij kinderen ook; unieke kinderen van God onze Vader.

ons onderwijs 2

Grip op de Groep

Ons onderwijs onderscheidt zich doordat het gebaseerd is op het geloof en we willen leven vanuit de Bijbel.

Vanaf de start van het schooljaar geven we daarom veel aandacht aan de omgang met elkaar en aan de groepsdynamiek met behulp van het programma ‘Grip op de Groep’.

Ons doel is om de belangrijkste voorwaarden te scheppen voor leren namelijk: veiligheid en waardering in een positieve groep. In een positieve groep worden kinderen uitgedaagd tot leren en ontwikkeling.

Back To Top