skip to Main Content
Christien Koolhaas | Leerkracht Groep 1/2e, Adjunct-directeur

Christien Koolhaas | Leerkracht groep 1/2e, adjunct-directeur

Vanaf 2012 werk ik met veel plezier op De Parel op maandag en dinsdag voor de kleuters. Ik vind het fantastisch om mijn passie voor lesgeven en mijn geloof in mijn werk samen te zien komen. Ik mag een juf zijn die de kinderen elke dag mag vertellen over het geheim van het evangelie van Jezus Christus. Ik mag bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en hier geniet ik elke dag opnieuw van.

Sjoerd Venema | Directeur

Sjoerd Venema | Directeur

De Christelijke identiteit van De Parel is voor mij heel belangrijk. Ik zie kinderen als kinderen van God met hun eigen gaven en talenten. Als schoolleider voel ik mij verantwoordelijk om het team te leiden en ondersteunen om deze gaven en talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en hen de liefde van God door Jezus Christus te laten zien. Op die manier worden de kinderen voorbereid op een goede plek in onze maatschappij. Tegelijkertijd geeft het de verantwoordelijkheid om goed onderwijs te verzorgen en goede resultaten te behalen.

Ik geniet van het werken met de collega’s op De Parel en het contact met ouders en kinderen. Af en toe kan ik ook nog een lesje van een collega overnemen, waardoor ik het contact met de kinderen niet verlies.

Gods liefde voor ons is de basis van waaruit wij als team werken. Dit mogen wij in de klas en daarbuiten uitdragen.  Ik wil mij inzetten om deze identiteit van De Parel, de kwaliteit van het onderwijs en de deskundigheid van het team vast te houden of te verbeteren.

Helma Adema | Intern Begeleider Onderbouw, Videocoach, Schoolbegeleider VIAA Scopescholen (stagiaires)

Helma Adema | Intern begeleider onderbouw, videocoach, schoolbegeleider VIAA Scopescholen (stagiaires)

Elk kind is uniek, elk kind is boeiend! Net als de ouders. Daarom werk ik met zoveel plezier op De Parel! Een school met een fijne sfeer en met collega’s die deskundig en betrokken zijn. En dat alles vanuit die ene basis: Gods liefde voor ons. Het blijft bijzonder… Mijn hoofdtaak is interne begeleiding (IB-er) voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. Dat betekent dat ik me bezig houd met de totale zorg rond alle kinderen van de onderbouw. Verder ben ik schoolopleider vanuit de VIAA, begeleid o.a. de coaches van studenten van de PABO (de VIAA in Zwolle). Tenslotte ben ik School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) op andere scholen van NoorderBasis. Kortom: ik ben te vinden door de hele school(vereniging) en dat vind ik heerlijk!

Corry Sierksma | Intern Begeleider Bovenbouw, Leerkracht Groep 5a

Corry Sierksma | Intern begeleider bovenbouw, leerkracht groep 5a

Ik werk vanaf 2005 op De Parel met kinderen die door God aan onze zorgen zijn toevertrouwd als het gaat om de tijd dat ze op school zijn. Allemaal uniek en dus allemaal verschillende “parels”. Dat maakt het beroep van leerkracht ook zo mooi! Op maandag geef ik les aan groep 4B. Daarnaast ben ik Intern Begeleider van de groepen 4B t/m 8 en volg zo, samen met de leerkrachten, de ontwikkeling van de kinderen totdat ze de overstap maken naar het VO. Mooi om te zien hoe ze, ieder op hun eigen manier en in eigen tempo, cognitief en sociaal emotioneel groeien. En goed om te beseffen dat het hun en onze Vader in de hemel is, die daarvoor aan kinderen en leerkrachten geeft wat nodig is.

Een afwisselende werkweek waarin allerlei aspecten van het onderwijs aan bod komen. Alle kinderen, ieder met eigen van God gekregen mogelijkheden, begeleiden op hun weg door het leven: dankbaar werk, ik doe het dan ook met veel plezier.

Martine Frankes | Leerkracht Groep 1/2a, Jonge Kind Specialist

Martine Frankes | Leerkracht groep 1/2a, Jonge Kind Specialist

Ik werk al heel wat jaren op de Parel Ik vind het geweldig om met kinderen aan het werk te zijn, omdat ik hen mag vertellen over God en hen de Liefde van Jezus Christus mag laten ervaren. Daarnaast vind ik het fijn om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ik geef les op maandag en dinsdag aan groep 1/2a, de Tijger-groep.

In 2022 heb ik mijn diploma als Jonge Kind Specialist mogen ontvangen. Het brein van kinderen in de onderbouw is volop in ontwikkeling. Kinderen doen elke dag ontdekkingen en leren razendsnel.  Als Jonge Kind Specialist heb ik mijn kennis en vaardigheden vergroot en een visie ontwikkelt over het onderwijs aan jonge kinderen. Daarmee aan de slag gaan in het onderbouwteam brengt dan ook ons onderwijs naar een hoger niveau.

Joke Bisschop | Leerkracht Groep 1/2a

Joke Bisschop | Leerkracht groep 1/2a

Elke woensdag en donderdag sta ik met veel liefde en plezier voor groep 1a, de Dikkie Dik-groep. Ik vind het heerlijk om met kleuters te werken. Ze zijn zo spontaan en leren in korte tijd zo enorm veel!  Ik vind het belangrijk om te zorgen voor een gezellige, warme sfeer waar ieder kind zich prettig en veilig voelt, zodat we kunnen werken aan een goede basis. Verder vind ik het een voorrecht  om onze jongste kinderen, op hun niveau te mogen vertellen  van Jezus en ze te zien ontdekken dat het geloof in Hem ons verbindt met elkaar.

Klazina Sytsma | Leerkracht Groep 1/2b

Klazina Sytsma | Leerkracht groep 1/2b

Met de jonge kinderen werken heeft mijn voorkeur.  Dat doe ik al 12 jaar op De Parel. Dit jaar heb ik groep 1b op maandag en dinsdag. Het blijft boeiend om te kijken wat voor unieke capaciteiten elk kind heeft. Het is een uitdaging om kinderen verder te stimuleren in hun ontwikkeling. Wat bijzonder is op De Parel, dat we met de kinderen open over de Here Jezus mogen praten en niet alleen in het afgepaste godsdienst half uurtje.

Hanneke Bijker | Leerkracht Groep 1/2b

Hanneke Bijker | Leerkracht groep 1/2b

Op woensdag en donderdag werk ik in de “Kikkergroep” (groep 1b), met veel plezier! Ik werk vooral graag met de jongste groepen.
Jonge kinderen staan nog zo helemaal open voor de wereld om hen heen en zijn vaak lekker spontaan! Veel dingen zijn nieuw voor hen en ik help ze bij het ontdekken van de wereld om hen heen. Het is fijn om ze verhalen uit de Bijbel te vertellen en over God te praten, die onze Vader wil zijn. Ik hoop dat ik dit werk nog lang mag doen!

Annewieke Hoekstra | Leerkracht Groep 1/2c

Annewieke Hoekstra | Leerkracht groep 1/2c

Sinds dit schooljaar mag ik onderwijs geven aan de kinderen op De Parel. Op de donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 5A. Wat ik mooi vind aan het onderwijs is dat je kinderen veel nieuwe dingen kunt leren en dat ze zich door het jaar heen steeds verder gaan ontwikkelen. Het enthousiasme en de leergierigheid van kinderen vind ik mooi om te zien. Samen bidden, praten en zingen over God en de Bijbel, hen bewust maken dat we allemaal kinderen van God zijn, is heel waardevol.

Sandra From | Leerkracht Groep 1/2c

Sandra From | Leerkracht groep 1/2c

Na veel invalwerk en een paar jaar groep 3 en 4, geef ik nu les in groep 2. Ik vind het leuk om de kinderen te leren over de wereld om hen heen en hoe mooi God alles gemaakt heeft. Hen ook verder te helpen in hun ontwikkeling en dan een verheugde uitroep te horen: “juf, ik kan het!” Elke dag mag ik de kinderen een Bijbelverhaal vertellen en mogen ze zingen voor onze God om alles wat Hij heeft gedaan en nog doet in ons eigen leven. De Parel is een fijne school. Er heerst een goede sfeer en daarom werk ik er ook met zoveel plezier.

Nadie Vredeveld | Leerkracht groep 1/2d en 3a

Ik ben Nadie Vredeveld. 30 jaar en woon in Groningen. Na de zomervakantie ben ik als onderwijsassistent begonnen op de Parel. Ik werk in drie kleutergroepen en daar geniet ik enorm van, kleuters zijn wat mij betreft het leukste volkje van de basisschool!

Wapke Huisman | Leerkracht Groep 1/2e, Taalcoördinator

Wapke Huisman | Leerkracht groep 1/2e, taalcoördinator

Drie dagen per week werk ik op deze geweldige school en heb groep 1 /2 onder mijn hoede. Intensief en fantastisch. De kinderen spelen heerlijk, werken hard en hebben een ‘weethonger’. En die stil ik met alle liefde! We houden ook veel van grapjes maken en voorgelezen worden. Verder wil ik graag dat kinderen zich geaccepteerd weten en vrolijk in het leven staan. Want we zijn Gods kinderen en hebben uitzicht op een geweldige toekomst! Als dat geen boost geeft in les geven en les krijgen…
Ineke Lieffijn | Leerkracht Groep 3a

Ineke Lieffijn | Leerkracht groep 3a

Van maandag tot en met donderdag ben ik te vinden in groep 3, een geweldige leuke groep om mee te werken: De start van het ‘echte’ leren lezen en rekenen! Ik vind het fijn om deze vaardigheden aan te bieden op een speelse manier, waarbij ik ze ook bewust mag maken dat ze Gods kinderen zijn, allemaal samen kinderen van één Vader!

Annegreet van Santen | Leerkracht groep 3b

Sinds 2014 mag ik onderwijs geven aan kinderen van De Parel. Ik geniet van het werken met kinderen. Ieder kind is uniek en heeft daardoor verschillende interesses en mogelijkheden, dat maakt elke dag anders en dat maakt dit werk erg leuk! Het is een voorrecht dat je kinderen mag begeleiden op weg naar zelfstandigheid en ze vaardigheden bijbrengt die ze de rest van hun leven nog zullen gebruiken. Op De Parel werken is extra bijzonder omdat we de kinderen mogen meegeven dat ze een liefdevolle Vader in de hemel hebben op wie ze altijd mogen bouwen!

Ennita Kroes | Leerkracht Groep 3b, Coördinator Middenbouw

Ennita Kroes | Leerkracht groep 3b, coördinator middenbouw

Al 12 jaar lang mag ik werken met kinderen op de Parel. Ik vind het fantastisch om ieder kind op zijn eigen manier te begeleiden in zijn leerproces. Het is mooi om ze nieuwe dingen te leren, met ze te praten over God en de bijbel en om gewoon soms eens even lekker grapjes te maken. Op dit moment geef ik les in groep 3. Het leren lezen in groep 3 is een ware ontdekkingstocht, prachtig om te zien! Ik geef twee dagen per week les en dat doe ik met heel veel plezier.

Caroline Henstra | Leerkracht Groep 4a

Caroline Henstra | Leerkracht groep 4a

Sinds dit jaar ben ik werkzaam op Basisschool De Parel. Ieder kind is uniek, een parel in Gods Hand. Met veel plezier en passie wil ik dagelijks meewerken aan de groei van de kinderen op De Parel. Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben als onderwijsassistent in meerdere klassen te zien. Vol enthousiasme en plezier zet ik me in voor de leerkrachten en de leerlingen. Samen groeien naar God en in de maatschappij.

Marian Boelens | Leerkracht Groep 4a, Gedragsspecialist

Marian Boelens | leerkracht groep 4a, gedragsspecialist

De eerste 25 jaar heb ik gewerkt op een school in Noord-Holland, maar sinds 2021 mag ik lesgeven op De Parel en daarin voel ik mij echt gezegend!Ik geef les aan de kinderen van groep 4A en de uitdaging voor mij is dat kinderen zich vrij voelen in een positieve groep en zich zo optimaal kunnen ontwikkelen.De relatie met kinderen en ouders is daarin heel belangrijk, want we willen allemaal gezien en gehoord worden.Het is een verrijking om dit te kunnen doen op een school waar God en zijn liefde in het middelpunt staat. Samen op weg met het oog op Jezus. Ik kijk uit naar deze reis met de kinderenop de Parel!

Arlien Van Der Laan | Leerkracht Groep 4B

Arlien van der Laan | Leerkracht groep 4B

Hoe leuk is het om te ontdekken waar je goed in ben! En om te ontdekken dat je moeilijke opdrachten na oefenen ook op kunt lossen. Het wordt nog leuker, want soms lukt dit in je eentje… maar er zijn zoveel anderen om je heen die je verder willen en kunnen helpen. 

Zo ben ik elke schooldag met groep 8B op De Parel bezig om met elkaar weer een stapje vooruit te kunnen zetten. Met rekenen en spelling, met geschiedenis en tekenen. Ook verwonderen we ons over de Bijbelverhalen, wat staan daar veel mooie dingen over God in. Hoe bijzonder dat Hij ook onze Vader wil zijn! 

Het lesgeven vind ik erg leuk omdat je tijdens deze ontdekkingstocht onderweg bent met zoveel verschillende kinderen. Waar hij in uitblinkt, waar hij extra hulp bij nodig heeft. Ik vind het ontzettend boeiend om met de kinderen te ontdekken op welke manier ze alle dingen kunnen leren en doen. 

Zo leren we van en met elkaar, elke dag weer. Met de kinderen in de klas. En met de collega’s in het team. 

Jens Jonkman | Leerkracht Groep 5a En 7a, Coördinator Bovenbouw

Jens Jonkman | Leerkracht groep 5a en 7a, coördinator bovenbouw

Ik werk nu een aantal jaar met veel plezier op de Parel. Op woensdag tot en met vrijdag ben ik dit jaar in groep 7 te vinden. Het is erg bijzonder om op een school te werken waar de Bijbel de centrale plek heeft en je met de kinderen en collega’s je geloof kunt delen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op school en in de klas. Hard werken in de klas is belangrijk en na het werk moet er ook tijd zijn voor ontspanning en humor zodat we allemaal met een goed gevoel naar huis kunnen.

Marienke de Boer | groep 5b/6a en 6b, onderwijsassistent

Mijn naam is Marienke de Boer-Oosterhoff – 31 jaar – Woonachtig te
Oosterwolde – Getrouwd en samen hebben we twee meiden (2 en 0 jaar)
Sinds 2013 ben ik werkzaam in het onderwijs.
Ik zal dit jaar elke maandag lesgeven aan groep 8a en zo nu en ook dan op
dinsdag. Daarnaast ben ik op donderdag onderwijsassistent.
Met veel plezier werk ik in het basisonderwijs. De eerste jaren als
(inval)leerkracht en na de komst van onze eerste dochter ben ik de
combinatie gaan doen van leerkracht en onderwijsassistent. Ik was
werkzaam in Groningen, maar vanwege de reistijd wilde ik graag dichter
bij huis gaan werken. De Parel is voor mij helemaal onbekend. Ik ben dan
ook erg nieuwsgierig hoe het er zal zijn.
In mijn werk ben ik een open en toegankelijk persoon die van gezelligheid houdt, van aanpakken weet en
graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij is het geloof de rode draad door de
dag heen. We zijn allemaal uniek gemaakt, met onze eigen gaven en talenten. Ik vind het belangrijk dat
kinderen daarin hun zelf kunnen en mogen zijn.
In mijn vrije tijd gaat de aandacht vooral naar de meiden, het reilen en zeilen in huis en ben ik scriba van
onze kleine kerkelijke gemeente. Als de tijd ervoor is lees ik graag een leuk (spannend) boek of nestel ik me
op de bank voor een goeie serie.
Ik hoop op een mooi en fijn schooljaar met elkaar.

Jan Den Otter | Leerkracht Groep 5b/6a

Jan den Otter | Leerkracht groep 5b/6a

Ieder kind is uniek, door God geschapen. Voor een goede ontwikkeling van het kind op school is het belangrijk dat er een positieve sfeer heerst in de groep (zodat het kind zich thuis voelt). Het kind moet leren samen te werken met anderen (ieder kind is verschillend). Het moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past (ieder kind heeft zijn eigen gaven) en het mag leren als kind van God de goede Herder te volgen. Daar ga ik voor en dan hoop ik dat het kind ontdekt als het later op de basisschooltijd terugkijkt: “Meester heeft mij gezien.”

Anneke Haaima | Leerkracht Groep 6b

Anneke Haaima | Leerkracht groep 6b

Als leerkracht wil ik mij van harte inzetten om met de leerlingen te werken aan een fijne groep; een groep waar elk kind de ruimte krijgt om op eigen wijze zijn/haar plaats in te nemen. In deze groep mag ieder werken op een eigen niveau, zodat elk kind positieve leerervaringen kan opdoen en zich kan ontwikkelen. Dit alles mag ik doen, vanuit het geloof in en het uitdragen van, Gods liefde voor alle mensen.

Anne Bauk Van Osch | Leerkracht Groep 6b

Anne Bauk van Osch | Leerkracht groep 6b

Ook dit schooljaar mag ik weer werken op De Parel. Ik geniet van het contact met de kinderen; ze zijn open, eerlijk en enthousiast. Ik vind het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat. Dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen, elk op hun eigen niveau. Daar zet ik me graag voor in. En wat een voorrecht is het dat ik hen mag voorleven en leren over de liefde van onze Hemelse Vader!
Klaas Iedema | Leerkracht Groep 7a

Klaas Iedema | leerkracht groep 7a

Dit schooljaar sta ik op maandag en dinsdag voor groep 7C, op woensdag en donderdag voor groep 7B.  Ik vind het prettig dat ik in alle vrijheid een bijbelverhaal kan vertellen. Daarnaast vind ik het mooi om met de klas te zingen en te kunnen bidden. Het is goed om een relatie met de kinderen op te bouwen en ze nieuwe vaardigheden te leren. Ik kijk uit naar het verdere verloop van het schooljaar om samen te leren en plezier met elkaar te hebben.

Klaas Zoer | Leerkracht Groep 7b/8a, Taalcoördinator

Klaas Zoer | Leerkracht groep 7b/8a, taalcoördinator

Jozien Rose | Leerkracht Groep 8a

Jozien Rose | Leerkracht groep 8a

Ik werk in de bovenbouw van De Parel. Het is prachtig om de kinderen te mogen vertellen over Gods liefde voor hen en ze laten ervaren dat ze kind van God zijn en daarmee een Parel in Zijn ogen.
Ik vind het fijn om samen met de kinderen te werken aan de ontwikkeling van hun talenten.
Josien Roorda | Leerkracht Groep 8b, Rekencoördinator

Josien Roorda | Leerkracht groep 8b, rekencoördinator

Sinds 2017 ben ik werkzaam op De Parel, ik sta vier dagen voor groep 4a. Ik werk met veel plezier op De Parel omdat de christelijke identiteit ruimte krijgt en voelbaar is op school. Wat is het heerlijk om met de kinderen te mogen bidden, zingen en verhalen uit de Bijbel te lezen en hier dagelijks van te leren. Het is mooi om daar met kinderen over te praten en dat levert vaak bijzondere gesprekken op. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas en zichzelf kunnen zijn. In een klas waar veiligheid en openheid is wordt geleerd en dat is iets moois om samen te doen. Als leerkracht wil ik er voor de kinderen zijn en ze helpen groeien en leren. Ieder kind is uniek en het is een voorrecht om ze in die ontwikkeling en groei te begeleiden. 

Sietske Kraak | Leerkracht Groep 8b, Hoogbegaafdheidsspecialist

Sietske Kraak | Leerkracht groep 8b, Hoogbegaafdheidsspecialist

Ik werk met heel veel plezier op De Parel. Ik geef les in groep 7 en 8 en daarnaast ben ik hoogbegaafdheidscoördinator.  Ik vind het prachtig dat ik met allemaal unieke kinderen mag werken. Ook vind ik het erg belangrijk dat alle kinderen hun gaven en talenten die ze van God hebben gekregen op allerlei verschillende manieren mogen inzetten en verder mogen ontplooien.

Thom Lakenvelt | Vakleerkracht gymnastiek

Jitty Van Der Velden | Vakleerkracht Muziek

Jitty van der Velden | Vakleerkracht muziek

Ik werk sinds 2008 als muziekvakleerkracht op De Parel. Ik ben sinds 20 jaar als vakleerkracht in het basisonderwijs werkzaam en heb daarnaast ook nog een baan als muziektherapeut bij een instelling voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Muziek is een taal die iedereen kan verstaan en een uitingsvorm waar een kind altijd door aangesproken wordt; daarbij is muziek enorm belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. De combinatie van werken met kinderen én muziek maakt het werk leuk!

Ineke Renkema | Invalleerkracht

Ineke Renkema | Invalleerkracht

Mane Bejanian | Onderwijsassistent

Mane Bejanian | Onderwijsassistent

Liesbeth Bijlsma | Onderwijsassistent

Liesbeth Bijlsma | Onderwijsassistent

Vanaf 2005 werk ik met veel plezier als onderwijsassistent op ‘De Parel’. Het werk wat ik doe vind ik ontzettend leuk om te doen. Het is erg afwisselend omdat ik bijna elk half uur een andere ‘parel’ of andere ‘parels’ mag helpen met bijvoorbeeld rekenen/taal/spelling/lezen.  Belangrijk voor mij is dat een kind zich gelukkig en gewaardeerd voelt op school om wie hij of zij is. Wij mogen de kinderen op school voorgaan in een leven met Hem. Geweldig om dat te mogen doen.

Ellen Van Den Dool | Onderwijsassistent

Ellen van den Dool | Onderwijsassistent

Tirza Hoornstra | Onderwijsassistent

Henriëtte De Jong | Onderwijsassistent

Henriëtte de Jong | Onderwijsassistent

Ires Kleefstra | Onderwijsassistent

Marieke Oevering | Onderwijsassistent

Marieke Oevering | Onderwijsassistent

Vanaf 2005 mag ik als onderwijsassistent op De Parel werken. Drie ochtenden per  ben ik aanwezig om kinderen wat extra hulp te geven bij rekenen, taal, spelling en lezen. En dat is prachtig en dankbaar en heel afwisselend werk. Kinderen wat verder helpen als het in de klas niet zo goed lukt. En dan die blik van het kind, als hij of zij dan de sommen wèl begrijpt, daar doe je het voor!  Kinderen het vertrouwen in zichzelf terug geven, prachtig! Ik vind het geweldig om zo mijn gaven, van God gekregen, te mogen gebruiken voor onze parels op school en hoop dit werk nog heel lang te mogen doen.

Johanna Steenbergen | Onderwijsassistent

Johanna Steenbergen | Onderwijsassistent

Weet je wat ik echt het allermooiste vind? Kijken.
Kijken naar de kinderen. Kijken naar hoe ze problemen oplossen.
Hoe ze met klasgenootjes omgaan. Kijken hoe ze met hun werk omgaan.
Kinderen zijn echt zo prachtig mooi gemaakt! En wij/ik mag onderdeel zijn van hun
groeiproces.
Wetende dat elk kind van onschatbare waarde is voor onze hemelse vader,
mag ik helpen ze te laten stralen en groeien. Hoe mooi is dat!
Dit maakt mijn werk als onderwijsassistent waardevol.
Thuis mag ik genieten van mijn eigen twee kinderen,
het getrouwde leven en het bouwen aan onze toekomst samen.
Ik hou ervan muziek te maken, het liefst samen met anderen al heeft dit het afgelopen jaar een beetje stil
gelegen. En als het ook maar een klein beetje kan ben ik buiten. Ik hou van het bos en ben daar van jongs af
aan vaak te vinden. Elke week koop ik voor mezelf een bosje bloemen. Ik word daar blij van. J en het is een
leuke beloning na het huishouden, want daar heb ik echt een hekel aan.
Mijn naam? Johanna Steenbergen.

Regina Wedman | Onderwijsassistent

Regina Wedman | Onderwijsassistent

Ik werk drie dagen als onderwijsassistent op De Parel. Dit werk doe ik met heel veel plezier. Geen dag is hetzelfde een heerlijke afwisselende baan. Ik mag de leerkrachten ondersteunen in hun dagelijks werk en de kinderen verder helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat iedereen anders is, niemand is gelijk. Elk kind is waardevol en een parel in Gods hand. Met kinderen werken is elke dag genieten!

Marjolein Van Der Maar | Administratie

Marjolein van der Maar | administratie

Op de Parel doe ik de administratie van de school. Leuk en afwisselend werk, waar ik veel contact heb met kinderen, ouders en collega’s. Als administratief medewerker wil ik op de Parel bijdragen aan het meegeven
Gods liefde. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren wie God voor hen is.

Johan De Boer | Conciërge

Johan de Boer | Conciërge

Back To Top