skip to Main Content
Martin Smit | Directeur

Martin Smit | Directeur

Vanaf 2005 ben ik directeur van De Parel. Ik mag op deze school leiding geven aan een enthousiast team.  Voor een groot deel zijn het mensen die in deeltijd werken. Ik geniet van de omgang met mensen en met kinderen. De Parel heeft een professioneel team waarin enorm veel expertise aanwezig is. Ik vind het geweldig om met dit team te werken, vooral omdat we samen voor de identiteit van de school gaan, waarbij christelijke waarden gebaseerd op het Evangelie in het onderwijs en in het schoolklimaat ervaarbaar mogen worden.

Esther Buitenhuis | Waarnemend Directeur En Gedragsspecialist

Esther Buitenhuis | Waarnemend directeur en gedragsspecialist

Ik ben Esther Buitenhuis en ik geniet al heel wat jaren van het bruisende leven op de basisschool. Ik vind het geweldig dat ik de Liefde van Christus mag uitdragen en daarom werk ik ook op deze school. Elk kind is uniek geschapen, ieder met eigen gaven en talenten en dat maakt elk kind zo bijzonder en dat is zo genieten! Ik heb een bijdrage in het lesgeven. Daarnaast zet ik me heel graag in als gedragsspecialist en hoop kinderen, ouders en het team waar nodig is op het gebied van gedrag te ondersteunen. Ook ben ik aan het werk met de meer en hoogbegaafden in school en ondersteun ik de kinderen o.a.bij het levelwerk. Het belangrijkste bij deze ondersteuning is om deze kinderen in een de goede mindset te krijgen. Verder heb ik ook nog een taak om te helpen met leiding geven aan een geweldig team met enthousiaste mensen. Ik voel me hier echt als een vis in het water en ben God dankbaar voor het werk dat ik hier op de Parel mag doen. Tienduizend redenen……

Sjoerd Venema | Coördinator Bovenbouw En Leerkracht Groep 7b

Sjoerd Venema | Coördinator bovenbouw en leerkracht groep 7b

Lesgeven aan en contact hebben met kinderen is fantastisch. Ik ben blij dat ik dat hier op De Parel in groep 8 kan doen. Een veilig klimaat in de klas vind ik ontzettend belangrijk. Ik wil graag dat de kinderen met plezier naar school gaan, het fijn vinden in de klas en zichzelf kunnen zijn. Dat maakt het leren voor de kinderen ook gemakkelijker. Samen gaan we ervoor om op alle vakgebieden zoveel mogelijk kennis op te doen. Ieder op zijn / haar eigen niveau. Ik werk graag op de Parel, omdat ik hier de kinderen kan vertellen van God en Zijn liefde voor ons. Verhalen vertellen uit de bijbel en daar met de kinderen over doorpraten is heel mooi om te doen en zorgt voor mooie momenten in de klas. Naast leerkracht ben ik ook coördinator van de bovenbouw.

Helma Adema | Intern Begeleider Onderbouw, Videocoach, Schoolbegeleider VIAA Scopescholen (stagiaires)

Helma Adema | Intern begeleider onderbouw, videocoach, schoolbegeleider VIAA Scopescholen (stagiaires)

Elk kind is uniek, elk kind is boeiend! Net als de ouders. Daarom werk ik met zoveel plezier op De Parel! Een school met een fijne sfeer en met collega’s die deskundig en betrokken zijn. En dat alles vanuit die ene basis: Gods liefde voor ons. Het blijft bijzonder… Mijn hoofdtaak is interne begeleiding (IB-er) voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. Dat betekent dat ik me bezig houd met de totale zorg rond alle kinderen van de onderbouw. Verder ben ik schoolopleider vanuit de VIAA, begeleid o.a. de coaches van studenten van de PABO (de VIAA in Zwolle). Tenslotte ben ik School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) op andere scholen van NoorderBasis. Kortom: ik ben te vinden door de hele school(vereniging) en dat vind ik heerlijk!

Corry Sierksma | Intern Begeleider Bovenbouw, Leerkracht Groep 4a

Corry Sierksma | Intern begeleider bovenbouw, leerkracht groep 4a

Ik werk vanaf 2005 op De Parel met kinderen die door God aan onze zorgen zijn toevertrouwd als het gaat om de tijd dat ze op school zijn. Allemaal uniek en dus allemaal verschillende “parels”. Dat maakt het beroep van leerkracht ook zo mooi! Op maandag en woensdag geef ik meestal les aan een groep. Daarnaast ben ik Intern Begeleider van de groepen 4 t/m 8.

Een afwisselende werkweek waarin allerlei aspecten van het onderwijs aan bod komen. Alle kinderen, ieder met eigen van God gekregen mogelijkheden, begeleiden op hun weg door het leven: dankbaar werk, ik doe het dan ook met veel plezier.

 

Martine Frankes | Leerkracht Groep 1a

Martine Frankes | Leerkracht groep 1a

Sinds 2004 werk ik in het gereformeerde basisonderwijs in Drachten, eerst op de Bouwsteen en nu op De Parel. Ik vind het geweldig om met kinderen aan het werk te zijn, omdat ik hen mag vertellen over God en hen de Liefde van Jezus Christus mag laten ervaren. Daarnaast vind ik het fijn om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ik geef les op maandag en dinsdag aan groep 1a, de Dikkie Dik-groep.

Joke Bisschop | Leerkracht Groep 1a

Joke Bisschop | Leerkracht groep 1a

Sinds 1998 werkzaam in Drachten, eerst op de Bouwsteen en nu op De Parel.  Elke woensdag en donderdag sta ik voor groep 1a, de Dikkie Dik-groep. Heerlijk vind ik het om te werken met kleuters. Ze zijn zo spontaan en leren in korte tijd zo enorm veel!  Ik vind het belangrijk om te zorgen voor een gezellige, warme sfeer in de klas waar ieder kind zich prettig en veilig voelt, zodat we kunnen werken aan een goede basis. Verder vind ik het een voorrecht  om de jongste kinderen van school op hun niveau te mogen vertellen  van Jezus en om ze te zien ontdekken dat het geloof in Hem ons verbindt met elkaar.

Klazina Sytsma | Leerkracht Groep 1b

Klazina Sytsma | Leerkracht groep 1b

Met de jonge kinderen werken heeft mijn voorkeur.  Dat doe ik al 12 jaar op De Parel. Dit jaar heb ik de combinatiegroep 1 / 2 op maandag en dinsdag. Het blijft boeiend om te kijken wat voor unieke capaciteiten elk kind heeft. Het is een uitdaging om kinderen verder te stimuleren in hun ontwikkeling. Wat bijzonder is op De Parel, dat we met de kinderen open over de Here Jezus mogen praten en niet alleen in het afgepaste godsdienst half uurtje.

Hanneke Bijker | Leerkracht Groep 1b

Hanneke Bijker | Leerkracht groep 1b

Op woensdag en donderdag werk ik in de “Kikkergroep” en op vrijdag tijdelijk in gr. 3, met veel plezier! Ik werk vooral graag met de jongste groepen.
Jonge kinderen staan nog zo helemaal open voor de wereld om hen heen en zijn vaak lekker spontaan! Veel dingen zijn nieuw voor hen en ik help ze bij het ontdekken van de wereld om hen heen. Het is fijn om ze verhalen uit de Bijbel te vertellen en over God te praten, die onze Vader wil zijn. Ik hoop dat ik dit werk nog lang mag doen!

Christien Koolhaas | Leerkracht Groep 1c/2a

Christien Koolhaas | Leerkracht groep 1c/2a

Vanaf 2012 werk ik met veel plezier op De Parel op maandag en dinsdag voor groep 2. Ik vind het fantastisch om mijn passie voor lesgeven en mijn geloof in mijn werk samen te zien komen. Ik mag een juf zijn die de kinderen elke dag mag vertellen over het geheim van het evangelie van Jezus Christus. Ik mag bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en hier geniet ik elke dag opnieuw van!

Wapke Huisman | Leerkracht Groep 1c/2a En 3a

Wapke Huisman | Leerkracht groep 1c/2a en 3a

Drie dagen per week werk ik op deze geweldige school. Twee dagen in groep 2 en één dag in groep 3. Intensief  en fantastisch. De kinderen werken hard en hebben een ‘weethonger’. En die stil ik met alle liefde! We houden ook veel van grapjes maken en voorgelezen worden. Verder wil ik graag dat kinderen zich geaccepteerd weten en vrolijk in het leven staan. Want we zijn Gods kinderen en hebben uitzicht op een geweldige toekomst! Als dat geen boost geeft in les geven en les krijgen…

Jannie Van Breden | Leerkracht Groep 2b

Jannie van Breden | Leerkracht groep 2b

Sinds 2014 werk ik aan De Parel in Drachten. Ik werk als leerkracht in groep 1 en 2. Liefde, warmte en veiligheid staan bij mij voorop bij het begeleiden van jonge kinderen. Met deze kinderen is elke dag weer verrassend, en ik geniet ervan om een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. Ik kies voor een gereformeerde school, omdat ik de kinderen wil vertellen over de liefde van God, als “onze Vader” die altijd voor ons zorgt.

Sandra From | Leerkracht Groep 2b

Sandra From | Leerkracht groep 2b

Na veel invalwerk en een paar jaar groep 3 en 4, geef ik nu les in groep 1/2. Ik vind het leuk om de kinderen te leren over de wereld om hen heen en hoe mooi God alles gemaakt heeft. Hen ook verder te helpen in hun ontwikkeling en dan een verheugde uitroep te horen: “juf, ik kan het!” Elke dag mag ik de kinderen een Bijbelverhaal vertellen en mogen ze zingen voor onze God om alles wat Hij heeft gedaan en nog doet in ons eigen leven. De Parel is een fijne school. Er heerst een goede sfeer en daarom werk ik er ook met zoveel plezier.

Ineke Lieffijn | Leerkracht Groep 3a

Ineke Lieffijn | Leerkracht groep 3a

Van maandag tot en met donderdag ben ik te vinden in groep 3, een geweldige leuke groep om mee te werken: De start van het ‘echte’ leren lezen en rekenen! Ik vind het fijn om deze vaardigheden aan te bieden op een speelse manier, waarbij ik ze ook bewust mag maken dat ze Gods kinderen zijn, allemaal samen kinderen van één Vader!

Annegreet Van Santen | Leerkracht Groep 3b

Annegreet van Santen | Leerkracht groep 3b

Sinds 2014 mag ik onderwijs geven aan kinderen van De Parel. Ik geniet van het werken met kinderen. Ieder kind is uniek en heeft daardoor verschillende interesses en mogelijkheden, dat maakt elke dag anders en dat maakt dit werk erg leuk! Het is een voorrecht dat je kinderen mag begeleiden op weg naar zelfstandigheid en ze vaardigheden bijbrengt die ze de rest van hun leven nog zullen gebruiken. Op De Parel werken is extra bijzonder omdat we de kinderen mogen meegeven dat ze een liefdevolle Vader in de hemel hebben op wie ze altijd mogen bouwen!

Ennita Kroes | Leerkracht Groep 3b

Ennita Kroes | Leerkracht groep 3b

Al 12 jaar lang mag ik werken met kinderen op de Parel. Ik vind het fantastisch om ieder kind op zijn eigen manier te begeleiden in zijn leerproces. Het is mooi om ze nieuwe dingen te leren, met ze te praten over God en de bijbel en om gewoon soms eens even lekker grapjes te maken. Op dit moment geef ik les in groep 3en het leren lezen in groep 3 is een ware ontdekkingstocht, prachtig om te zien! Ik geef twee dagen per week les en dat doe ik met heel veel plezier.

Josien Roorda | Leerkracht Groep 4a

Josien Roorda | Leerkracht groep 4a

Sinds 2017 ben ik werkzaam op De Parel, ik sta vier dagen voor groep 4a. Ik werk met veel plezier op De Parel omdat de christelijke identiteit ruimte krijgt en voelbaar is op school. Wat is het heerlijk om met de kinderen te mogen bidden, zingen en verhalen uit de Bijbel te lezen en hier dagelijks van te leren. Het is mooi om daar met kinderen over te praten en dat levert vaak bijzondere gesprekken op. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas en zichzelf kunnen zijn. In een klas waar veiligheid en openheid is wordt geleerd en dat is iets moois om samen te doen. Als leerkracht wil ik er voor de kinderen zijn en ze helpen groeien en leren. Ieder kind is uniek en het is een voorrecht om ze in die ontwikkeling en groei te begeleiden. 

Jens Jonkman | Leerkracht Groep 4b

Jens Jonkman | Leerkracht groep 4b

Vanaf dit schooljaar mag ik ook voor de klas staan op de Parel. Op dinsdag tot en met donderdag ben ik in groep 4 te vinden. Het is erg bijzonder om op een school te werken waar het geloof een centrale plek heeft en je dit met de kinderen en collega’s kunt delen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op school en in de klas. In de klas wisselen we hard werken af met een spel of even relaxen. Na het werk moet er ook tijd voor ontspanning en humor zodat we allemaal met een goed gevoel naar huis kunnen.

Anne Bauk Van Osch | Leerkracht Groep 4b

Anne Bauk van Osch | Leerkracht groep 4b

Nadat ik al eerder op de Parel heb gewerkt, ben ik sinds dit schooljaar weer juf van groep 4b. Ik geniet van het contact met de kinderen; ze zijn open, eerlijk en enthousiast. Ik vind het belangrijk dat ze zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen, elk op hun eigen niveau. En wat een voorrecht is het dat ik hen mag voorleven en leren over de liefde van onze Hemelse Vader!

Renée Van ‘t Zet | Leerkracht Groep 5a

Renée van ‘t Zet | Leerkracht groep 5a

Ik sta vijf dagen per week voor groep 5. Ik geniet enorm van het werken met de kinderen en vind het erg mooi dat ik dat mag doen op de Parel. Lesgeven is mooi, maar lesgeven met de Bijbel in je hand is prachtig! Het mooie aan dit werk is dat je kinderen ziet groeien. Kinderen groeien in hun eigen tempo, soms duurt het minuten en soms ben je een jaar verder voordat je groei kunt zien. Het is mijn uitdaging om kinderen te helpen bij die groei en ze zo weer een stukje verder in hun leven te brengen. Fantastisch om dat werk te mogen doen!

Ellianne Theodorie | Leerkracht Groep 5a

Ellianne Theodorie | Leerkracht groep 5a

Arlien Van Der Laan | Leerkracht Groep 5b

Arlien van der Laan | Leerkracht groep 5b

Anneke Haaima | Leerkracht Groep 6b

Anneke Haaima | Leerkracht groep 6b

Jan Den Otter | Leerkracht Groep 6a

Jan den Otter | Leerkracht groep 6a

Ieder kind is uniek, door God geschapen. Voor een goede ontwikkeling van het kind op school is het belangrijk dat er een positieve sfeer heerst in de groep (zodat het kind zich thuis voelt). Het kind moet leren samen te werken met anderen (ieder kind is verschillend). Het moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past (ieder kind heeft zijn eigen gaven) en het mag leren als kind van God de goede Herder te volgen. Daar ga ik voor en dan hoop ik dat het kind ontdekt als het later op de basisschooltijd terugkijkt: “Meester heeft mij gezien.”

Heidy Rozema | Leerkracht Groep 6a

Heidy Rozema | Leerkracht groep 6a

Sinds ongeveer 10 jaar werk ik met veel plezier in het gereformeerd basisonderwijs in Drachten. De laatste jaren vooral in groep 7/8. Ik vind het leuk om met de kinderen creatief bezig te zijn. Ook leren ze steeds meer wat het is om kind van God te zijn. Het is mooi om de kinderen daarin te begeleiden.

Jozien Rose | Leerkracht Groep 7a

Jozien Rose | Leerkracht groep 7a

Ik werk in de bovenbouw van De Parel. Het is prachtig om de kinderen te mogen vertellen over Gods liefde voor hen en ze laten ervaren dat ze kind van God zijn en daarmee een Parel in Zijn ogen.
Ik vind het fijn om samen met de kinderen te werken aan de ontwikkeling van hun talenten.
Sietske Baron | Hoogbegaafdheidsspecialist, Leerkracht Groep 7a En 7b

Sietske Baron | Hoogbegaafdheidsspecialist, Leerkracht groep 7a en 7b

Ik werk met heel veel plezier op De Parel. Ik geef les in groep 7 en daarnaast ben ik hoogbegaafdheidscoördinator.  Ik vind het prachtig dat ik met allemaal unieke kinderen mag werken. Ook vind ik het erg belangrijk dat alle kinderen hun gaven en talenten die ze van God hebben gekregen op allerlei verschillende manieren mogen inzetten en verder mogen ontplooien.

Jan Peter Zomer | Leerkracht Groep 8

Jan Peter Zomer | Leerkracht groep 8

Dagelijks mag ik genieten van de openheid van kinderen. De basisschool legt de basis voor de autonomie van ieder mens. Ik probeer kinderen te leren hoe ze beslissingen moeten maken en hoe ze problemen op een onderzoekende manier kunnen oplossen. Dit doe ik door kinderen basisvaardigheden van vakken als rekenen en taal te leren, maar ook door kinderen vaardigheden aan te leren die te maken hebben met digitale geletterdheid. Daarnaast probeer ik mijn didactische vaardigheden aan te passen aan bewezen methodieken die passen bij de tijd waarin we leven.

Het belangrijkste vind ik dat er een veilig klimaat heerst in mijn groep. Het welbevinden van het kind op school heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind. Dit bereik je naar mijn inziens door kinderen te leren hoe we met elkaar om moeten gaan. Hierin is het belangrijk dat het kind wordt gezien als waardevol, niet alleen door mij als leerkracht, maar ook door zijn of haar klasgenoten. Deze visie gaat gepaard met de identiteit van mijzelf en de school.

Jitty Van Der Velden | Vakleerkracht Muziek

Jitty van der Velden | Vakleerkracht muziek

Ik werk sinds 2008 als muziekvakleerkracht op De Parel. Ik ben sinds 20 jaar als vakleerkracht in het basisonderwijs werkzaam en heb daarnaast ook nog een baan als muziektherapeut bij een instelling voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Muziek is een taal die iedereen kan verstaan en een uitingsvorm waar een kind altijd door aangesproken wordt; daarbij is muziek enorm belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. De combinatie van werken met kinderen én muziek maakt het werk leuk!

Liesbeth Bijlsma | Onderwijsassistent

Liesbeth Bijlsma | Onderwijsassistent

Vanaf 2005 werk ik met veel plezier als onderwijsassistent op ‘De Parel’. Het werk wat ik doe vind ik ontzettend leuk om te doen. Het is erg afwisselend omdat ik bijna elk half uur een andere ‘parel’ of andere ‘parels’ mag helpen met bijvoorbeeld rekenen/taal/spelling/lezen.  Belangrijk voor mij is dat een kind zich gelukkig en gewaardeerd voelt op school om wie hij of zij is. Wij mogen de kinderen op school voorgaan in een leven met Hem. Geweldig om dat te mogen doen.

Marjan Buffinga | Onderwijsassistent

Marjan Buffinga | onderwijsassistent

Peter Van Heesen | Onderwijsassistent

Peter van Heesen | Onderwijsassistent

Caroline Henstra | Onderwijsassistent

Caroline Henstra | Onderwijsassistent

Sinds dit jaar ben ik werkzaam op Basisschool De Parel. Ieder kind is uniek, een parel in Gods Hand. Met veel plezier en passie wil ik dagelijks meewerken aan de groei van de kinderen op De Parel. Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben als onderwijsassistent in meerdere klassen te zien. Vol enthousiasme en plezier zet ik me in voor de leerkrachten en de leerlingen. Samen groeien naar God en in de maatschappij.

Marieke Oevering | Onderwijsassistent

Marieke Oevering | Onderwijsassistent

Vanaf 2005 mag ik als onderwijsassistent op De Parel werken. Drie ochtenden per  ben ik aanwezig om kinderen wat extra hulp te geven bij rekenen, taal, spelling en lezen. En dat is prachtig en dankbaar en heel afwisselend werk. Kinderen wat verder helpen als het in de klas niet zo goed lukt. En dan die blik van het kind, als hij of zij dan de sommen wèl begrijpt, daar doe je het voor!  Kinderen het vertrouwen in zichzelf terug geven, prachtig! Ik vind het geweldig om zo mijn gaven, van God gekregen, te mogen gebruiken voor onze parels op school en hoop dit werk nog heel lang te mogen doen.

Regina Wedman | Onderwijsassistent

Regina Wedman | Onderwijsassistent

Ik werk drie dagen als onderwijsassistent op De Parel. Dit werk doe ik met heel veel plezier. Geen dag is hetzelfde een heerlijke afwisselende baan. Ik mag de leerkrachten ondersteunen in hun dagelijks werk en de kinderen verder helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat iedereen anders is, niemand is gelijk. Elk kind is waardevol en een parel in Gods hand. Met kinderen werken is elke dag genieten!

Ria Smit | Administratie

Ria Smit | Administratie

Terry Bakker | Conciërge

Terry Bakker | Conciërge

Back To Top