skip to Main Content
Martin Smit | Directeur

Martin Smit | Directeur

Vanaf 2005 ben ik directeur van De Parel. Samen met Sjoerd Venema mag ik dit jaar als schoolleider op De Parel leiding geven aan een enthousiast team. Ik geniet vooral van de vele kinderen, de groeiende school, de collega’s, de ouders. In een goede samenwerking ben je je bewust bent van  elkaars kennis en kunde en taak. Als team moet je het samen doen en werk je in onderlinge afhankelijkheid van elkaar. Daar geniet ik van. Humor is daarbij onmisbaar. De Parel heeft een professioneel team waarin enorm veel expertise aanwezig is. Ik vind het geweldig om met dit team te werken, vooral omdat we samen voor de identiteit van de school gaan, waarbij christelijke waarden gebaseerd op het Evangelie in het onderwijs en in het schoolklimaat ervaarbaar mogen worden.

Sjoerd Venema | Directeur

Sjoerd Venema | Directeur

Dit jaar ben ik gestart als directeur van De Parel, om samen met Martin Smit leiding te geven aan deze school. Na een aantal jaren als leerkracht, bovenbouw-coördinator en adjunct op De Parel gewerkt te hebben, ben ik blij dat ik nu in deze rol aan het werk kan. Door de samenwerking met Martin heb ik een jaar de tijd om veel over het werk van een schoolleider te leren en in het werk te groeien. Ik geniet van het werken met de collega’s op De Parel en het contact met ouders. Af en toe kan ik ook nog een lesje van een collega overnemen, waardoor ik het contact met de kinderen niet verlies.

Gods liefde voor ons is de basis van waaruit wij als team werken. Dit mogen wij in de klas en daarbuiten uitdragen.  Ik wil mij dit jaar inzetten om deze identiteit van De Parel, de kwaliteit van het onderwijs en de deskundigheid van het team vast te houden of te verbeteren.

Esther Buitenhuis | Waarnemend Directeur En Gedrag-hoogbegaafdheidspecialist

Esther Buitenhuis | Waarnemend directeur en gedrag-hoogbegaafdheidspecialist

Ik ben Esther Buitenhuis en ik geniet al heel wat jaren van het bruisende leven op de basisschool. Ik vind het geweldig dat ik de Liefde van Christus mag uitdragen en daarom werk ik ook op deze school. Elk kind is uniek geschapen, ieder met eigen gaven en talenten en dat maakt elk kind zo bijzonder en dat is zo genieten! Ik heb zo nodig een bijdrage in het lesgeven. Daarnaast zet ik me heel graag in als gedragsspecialist en hoop kinderen, ouders en het team waar nodig is op het gebied van gedrag te ondersteunen. Ook ben ik aan het werk met de meer- en hoogbegaafden in school en ondersteun ik de kinderen o.a. bij het levelwerk. Het belangrijkste bij deze ondersteuning is om deze kinderen in een de goede mindset te krijgen. Verder heb ik ook nog een taak om te helpen met leiding geven aan een geweldig team met enthousiaste mensen. Ik voel me hier echt als een vis in het water en ben God dankbaar voor het werk dat ik hier op de Parel mag doen. Tienduizend redenen……

Helma Adema | Intern Begeleider Onderbouw, Videocoach, Schoolbegeleider VIAA Scopescholen (stagiaires)

Helma Adema | Intern begeleider onderbouw, videocoach, schoolbegeleider VIAA Scopescholen (stagiaires)

Elk kind is uniek, elk kind is boeiend! Net als de ouders. Daarom werk ik met zoveel plezier op De Parel! Een school met een fijne sfeer en met collega’s die deskundig en betrokken zijn. En dat alles vanuit die ene basis: Gods liefde voor ons. Het blijft bijzonder… Mijn hoofdtaak is interne begeleiding (IB-er) voor alle kinderen van groep 1 t/m 4. Dat betekent dat ik me bezig houd met de totale zorg rond alle kinderen van de onderbouw. Verder ben ik schoolopleider vanuit de VIAA, begeleid o.a. de coaches van studenten van de PABO (de VIAA in Zwolle). Tenslotte ben ik School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) op andere scholen van NoorderBasis. Kortom: ik ben te vinden door de hele school(vereniging) en dat vind ik heerlijk!

Corry Sierksma | Intern Begeleider Bovenbouw, Leerkracht Groep 6a

Corry Sierksma | Intern begeleider bovenbouw, leerkracht groep 6a

Ik werk vanaf 2005 op De Parel met kinderen die door God aan onze zorgen zijn toevertrouwd als het gaat om de tijd dat ze op school zijn. Allemaal uniek en dus allemaal verschillende “parels”. Dat maakt het beroep van leerkracht ook zo mooi! Op maandag en woensdag geef ik meestal les aan een groep. Daarnaast ben ik Intern Begeleider van de groepen 4 t/m 8.

Een afwisselende werkweek waarin allerlei aspecten van het onderwijs aan bod komen. Alle kinderen, ieder met eigen van God gekregen mogelijkheden, begeleiden op hun weg door het leven: dankbaar werk, ik doe het dan ook met veel plezier.

 

Martine Frankes | Leerkracht Groep 1a

Martine Frankes | Leerkracht groep 1a

Sinds 2004 werk ik in het gereformeerde basisonderwijs in Drachten, eerst op de Bouwsteen en nu op De Parel. Ik vind het geweldig om met kinderen aan het werk te zijn, omdat ik hen mag vertellen over God en hen de Liefde van Jezus Christus mag laten ervaren. Daarnaast vind ik het fijn om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Ik geef les op maandag en dinsdag aan groep 1a, de Dikkie Dik-groep.

Joke Bisschop | Leerkracht Groep 1a

Joke Bisschop | Leerkracht groep 1a

Elke woensdag en donderdag sta ik met veel liefde en plezier voor groep 1a, de Dikkie Dik-groep. Ik vind het heerlijk om met kleuters te werken. Ze zijn zo spontaan en leren in korte tijd zo enorm veel!  Ik vind het belangrijk om te zorgen voor een gezellige, warme sfeer waar ieder kind zich prettig en veilig voelt, zodat we kunnen werken aan een goede basis. Verder vind ik het een voorrecht  om onze jongste kinderen, op hun niveau te mogen vertellen  van Jezus en ze te zien ontdekken dat het geloof in Hem ons verbindt met elkaar.

Klazina Sytsma | Leerkracht Groep 1b

Klazina Sytsma | Leerkracht groep 1b

Met de jonge kinderen werken heeft mijn voorkeur.  Dat doe ik al 12 jaar op De Parel. Dit jaar heb ik de combinatiegroep 1 / 2 op maandag en dinsdag. Het blijft boeiend om te kijken wat voor unieke capaciteiten elk kind heeft. Het is een uitdaging om kinderen verder te stimuleren in hun ontwikkeling. Wat bijzonder is op De Parel, dat we met de kinderen open over de Here Jezus mogen praten en niet alleen in het afgepaste godsdienst half uurtje.

Hanneke Bijker | Leerkracht Groep 1b

Hanneke Bijker | Leerkracht groep 1b

Op woensdag en donderdag werk ik in de “Kikkergroep” en op vrijdag tijdelijk in gr. 3, met veel plezier! Ik werk vooral graag met de jongste groepen.
Jonge kinderen staan nog zo helemaal open voor de wereld om hen heen en zijn vaak lekker spontaan! Veel dingen zijn nieuw voor hen en ik help ze bij het ontdekken van de wereld om hen heen. Het is fijn om ze verhalen uit de Bijbel te vertellen en over God te praten, die onze Vader wil zijn. Ik hoop dat ik dit werk nog lang mag doen!

Christien Koolhaas | Leerkracht Groep 1c/2a

Christien Koolhaas | Leerkracht groep 1c/2a

Vanaf 2012 werk ik met veel plezier op De Parel op maandag en dinsdag voor de kleuters. Ik vind het fantastisch om mijn passie voor lesgeven en mijn geloof in mijn werk samen te zien komen. Ik mag een juf zijn die de kinderen elke dag mag vertellen over het geheim van het evangelie van Jezus Christus. Ik mag bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en hier geniet ik elke dag opnieuw van.

Wapke Huisman | Leerkracht Groep 1c/2a En 3a

Wapke Huisman | Leerkracht groep 1c/2a en 3a

Drie dagen per week werk ik op deze geweldige school. Twee dagen in groep 2 en één dag in groep 3. Intensief  en fantastisch. De kinderen werken hard en hebben een ‘weethonger’. En die stil ik met alle liefde! We houden ook veel van grapjes maken en voorgelezen worden. Verder wil ik graag dat kinderen zich geaccepteerd weten en vrolijk in het leven staan. Want we zijn Gods kinderen en hebben uitzicht op een geweldige toekomst! Als dat geen boost geeft in les geven en les krijgen…

Jannie Van Breden | Leerkracht Groep 2b

Jannie van Breden | Leerkracht groep 2b

Sinds 2014 werk ik aan De Parel in Drachten. Ik werk als leerkracht in groep 1 en 2. Liefde, warmte en veiligheid staan bij mij voorop bij het begeleiden van jonge kinderen. Met deze kinderen is elke dag weer verrassend, en ik geniet ervan om een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling. Ik kies voor een gereformeerde school, omdat ik de kinderen wil vertellen over de liefde van God, als “onze Vader” die altijd voor ons zorgt.

Sandra From | Leerkracht Groep 2b

Sandra From | Leerkracht groep 2b

Na veel invalwerk en een paar jaar groep 3 en 4, geef ik nu les in groep 1/2. Ik vind het leuk om de kinderen te leren over de wereld om hen heen en hoe mooi God alles gemaakt heeft. Hen ook verder te helpen in hun ontwikkeling en dan een verheugde uitroep te horen: “juf, ik kan het!” Elke dag mag ik de kinderen een Bijbelverhaal vertellen en mogen ze zingen voor onze God om alles wat Hij heeft gedaan en nog doet in ons eigen leven. De Parel is een fijne school. Er heerst een goede sfeer en daarom werk ik er ook met zoveel plezier.

Ineke Lieffijn | Leerkracht Groep 3a

Ineke Lieffijn | Leerkracht groep 3a

Van maandag tot en met donderdag ben ik te vinden in groep 3, een geweldige leuke groep om mee te werken: De start van het ‘echte’ leren lezen en rekenen! Ik vind het fijn om deze vaardigheden aan te bieden op een speelse manier, waarbij ik ze ook bewust mag maken dat ze Gods kinderen zijn, allemaal samen kinderen van één Vader!

Annegreet Van Santen | Leerkracht Groep 3b

Annegreet van Santen | Leerkracht groep 3b

Sinds 2014 mag ik onderwijs geven aan kinderen van De Parel. Ik geniet van het werken met kinderen. Ieder kind is uniek en heeft daardoor verschillende interesses en mogelijkheden, dat maakt elke dag anders en dat maakt dit werk erg leuk! Het is een voorrecht dat je kinderen mag begeleiden op weg naar zelfstandigheid en ze vaardigheden bijbrengt die ze de rest van hun leven nog zullen gebruiken. Op De Parel werken is extra bijzonder omdat we de kinderen mogen meegeven dat ze een liefdevolle Vader in de hemel hebben op wie ze altijd mogen bouwen!

Ennita Kroes | Leerkracht Groep 3b

Ennita Kroes | Leerkracht groep 3b

Al 12 jaar lang mag ik werken met kinderen op de Parel. Ik vind het fantastisch om ieder kind op zijn eigen manier te begeleiden in zijn leerproces. Het is mooi om ze nieuwe dingen te leren, met ze te praten over God en de bijbel en om gewoon soms eens even lekker grapjes te maken. Op dit moment geef ik les in groep 3en het leren lezen in groep 3 is een ware ontdekkingstocht, prachtig om te zien! Ik geef twee dagen per week les en dat doe ik met heel veel plezier.

Josien Roorda | Leerkracht Groep 4a

Josien Roorda | Leerkracht groep 4a

Sinds 2017 ben ik werkzaam op De Parel, ik sta vier dagen voor groep 4a. Ik werk met veel plezier op De Parel omdat de christelijke identiteit ruimte krijgt en voelbaar is op school. Wat is het heerlijk om met de kinderen te mogen bidden, zingen en verhalen uit de Bijbel te lezen en hier dagelijks van te leren. Het is mooi om daar met kinderen over te praten en dat levert vaak bijzondere gesprekken op. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in de klas en zichzelf kunnen zijn. In een klas waar veiligheid en openheid is wordt geleerd en dat is iets moois om samen te doen. Als leerkracht wil ik er voor de kinderen zijn en ze helpen groeien en leren. Ieder kind is uniek en het is een voorrecht om ze in die ontwikkeling en groei te begeleiden. 

Jens Jonkman | Leerkracht Groep 4b

Jens Jonkman | Leerkracht groep 4b

Dit is mijn tweede jaar voor de klas staan op de Parel. Op woensdag tot en met vrijdag ben ik in groep 4 te vinden. Het is erg bijzonder om op een school te werken waar het geloof een centrale plek heeft en je dit met de kinderen en collega’s kunt delen. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op school en in de klas. In de klas wisselen we hard werken af met een spel of even relaxen. Na het werk moet er ook tijd zijn voor ontspanning en humor zodat we allemaal met een goed gevoel naar huis kunnen.

Anne Bauk Van Osch | Leerkracht Groep 4b

Anne Bauk van Osch | Leerkracht groep 4b

Ik ben op maandag en dinsdag juf van groep 4b. Ik geniet van het contact met de kinderen; ze zijn open, eerlijk en enthousiast. Ik vind het belangrijk dat ze zich veilig voelen en met plezier naar school gaan. Dan kunnen ze zich optimaal ontwikkelen, elk op hun eigen niveau. En wat een voorrecht is het dat ik hen mag voorleven en leren over de liefde van onze Hemelse Vader!

Renée Van ‘t Zet | Leerkracht Groep 5a

Renée van ‘t Zet | Leerkracht groep 5a

Ik sta drie dagen per week voor groep 5. Ik geniet enorm van het werken met de kinderen en vind het erg mooi dat ik dat mag doen op de Parel. Lesgeven is mooi, maar lesgeven met de Bijbel in je hand is prachtig! Het mooie aan dit werk is dat je kinderen ziet groeien. Kinderen groeien in hun eigen tempo, soms duurt het minuten en soms ben je een jaar verder voordat je groei kunt zien. Het is mijn uitdaging om kinderen te helpen bij die groei en ze zo weer een stukje verder in hun leven te brengen. Fantastisch om dat werk te mogen doen!

Annewieke Hoekstra | Leerkracht Groep 5a

Annewieke Hoekstra | Leerkracht groep 5a

Sinds dit schooljaar mag ik onderwijs geven aan de kinderen op De Parel. Op de donderdag en vrijdag geef ik les aan groep 5A. Wat ik mooi vind aan het onderwijs is dat je kinderen veel nieuwe dingen kunt leren en dat ze zich door het jaar heen steeds verder gaan ontwikkelen. Het enthousiasme en de leergierigheid van kinderen vind ik mooi om te zien. Samen bidden, praten en zingen over God en de Bijbel, hen bewust maken dat we allemaal kinderen van God zijn, is heel waardevol.

Marcel Kooijmans | Leerkracht Groep 5b

Marcel Kooijmans | Leerkracht groep 5b

Anneke Haaima | Leerkracht Groep 6a

Anneke Haaima | Leerkracht groep 6a

Als leerkracht wil ik mij van harte inzetten om met de leerlingen te werken aan een fijne groep; een groep waar elk kind de ruimte krijgt om op eigen wijze zijn/haar plaats in te nemen. In deze groep mag ieder werken op een eigen niveau, zodat elk kind positieve leerervaringen kan opdoen en zich kan ontwikkelen. Dit alles mag ik doen, vanuit het geloof in en het uitdragen van, Gods liefde voor alle mensen.

Jan Den Otter | Leerkracht Groep 6b

Jan den Otter | Leerkracht groep 6b

Ieder kind is uniek, door God geschapen. Voor een goede ontwikkeling van het kind op school is het belangrijk dat er een positieve sfeer heerst in de groep (zodat het kind zich thuis voelt). Het kind moet leren samen te werken met anderen (ieder kind is verschillend). Het moet onderwijs krijgen dat bij hem of haar past (ieder kind heeft zijn eigen gaven) en het mag leren als kind van God de goede Herder te volgen. Daar ga ik voor en dan hoop ik dat het kind ontdekt als het later op de basisschooltijd terugkijkt: “Meester heeft mij gezien.”

Klaas Zoer | Leerkracht Groep 7a

Klaas Zoer | Leerkracht groep 7a

Sietske Baron | Hoogbegaafdheidsspecialist, Leerkracht Groep 7a En 7b/8a

Sietske Baron | Hoogbegaafdheidsspecialist, Leerkracht groep 7a en 7b/8a

Ik werk met heel veel plezier op De Parel. Ik geef les in groep 7 en 8 en daarnaast ben ik hoogbegaafdheidscoördinator.  Ik vind het prachtig dat ik met allemaal unieke kinderen mag werken. Ook vind ik het erg belangrijk dat alle kinderen hun gaven en talenten die ze van God hebben gekregen op allerlei verschillende manieren mogen inzetten en verder mogen ontplooien.

Jozien Rose | Leerkracht Groep 7b/8a

Jozien Rose | Leerkracht groep 7b/8a

Ik werk in de bovenbouw van De Parel. Het is prachtig om de kinderen te mogen vertellen over Gods liefde voor hen en ze laten ervaren dat ze kind van God zijn en daarmee een Parel in Zijn ogen.
Ik vind het fijn om samen met de kinderen te werken aan de ontwikkeling van hun talenten.
Arlien Van Der Laan | Leerkracht Groep 8b

Arlien van der Laan | Leerkracht groep 8b

Hoe leuk is het om te ontdekken waar je goed in ben! En om te ontdekken dat je moeilijke opdrachten na oefenen ook op kunt lossen. Het wordt nog leuker, want soms lukt dit in je eentje… maar er zijn zoveel anderen om je heen die je verder willen en kunnen helpen. 

Zo ben ik elke schooldag met groep 8B op De Parel bezig om met elkaar weer een stapje vooruit te kunnen zetten. Met rekenen en spelling, met geschiedenis en tekenen. Ook verwonderen we ons over de Bijbelverhalen, wat staan daar veel mooie dingen over God in. Hoe bijzonder dat Hij ook onze Vader wil zijn! 

Het lesgeven vind ik erg leuk omdat je tijdens deze ontdekkingstocht onderweg bent met zoveel verschillende kinderen. Waar hij in uitblinkt, waar hij extra hulp bij nodig heeft. Ik vind het ontzettend boeiend om met de kinderen te ontdekken op welke manier ze alle dingen kunnen leren en doen. 

Zo leren we van en met elkaar, elke dag weer. Met de kinderen in de klas. En met de collega’s in het team. 

Jitty Van Der Velden | Vakleerkracht Muziek

Jitty van der Velden | Vakleerkracht muziek

Ik werk sinds 2008 als muziekvakleerkracht op De Parel. Ik ben sinds 20 jaar als vakleerkracht in het basisonderwijs werkzaam en heb daarnaast ook nog een baan als muziektherapeut bij een instelling voor kinderen met verstandelijke beperkingen. Muziek is een taal die iedereen kan verstaan en een uitingsvorm waar een kind altijd door aangesproken wordt; daarbij is muziek enorm belangrijk voor de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. De combinatie van werken met kinderen én muziek maakt het werk leuk!

Thom Lakenvelt | Vakleerkracht Gymnastiek

Thom Lakenvelt | Vakleerkracht gymnastiek

Marieke Oevering | Onderwijsassistent

Marieke Oevering | Onderwijsassistent

Vanaf 2005 mag ik als onderwijsassistent op De Parel werken. Drie ochtenden per  ben ik aanwezig om kinderen wat extra hulp te geven bij rekenen, taal, spelling en lezen. En dat is prachtig en dankbaar en heel afwisselend werk. Kinderen wat verder helpen als het in de klas niet zo goed lukt. En dan die blik van het kind, als hij of zij dan de sommen wèl begrijpt, daar doe je het voor!  Kinderen het vertrouwen in zichzelf terug geven, prachtig! Ik vind het geweldig om zo mijn gaven, van God gekregen, te mogen gebruiken voor onze parels op school en hoop dit werk nog heel lang te mogen doen.

Caroline Henstra | Onderwijsassistent

Caroline Henstra | Onderwijsassistent

Sinds dit jaar ben ik werkzaam op Basisschool De Parel. Ieder kind is uniek, een parel in Gods Hand. Met veel plezier en passie wil ik dagelijks meewerken aan de groei van de kinderen op De Parel. Ik werk op maandag, dinsdag en vrijdag. Ik ben als onderwijsassistent in meerdere klassen te zien. Vol enthousiasme en plezier zet ik me in voor de leerkrachten en de leerlingen. Samen groeien naar God en in de maatschappij.

Liesbeth Bijlsma | Onderwijsassistent

Liesbeth Bijlsma | Onderwijsassistent

Vanaf 2005 werk ik met veel plezier als onderwijsassistent op ‘De Parel’. Het werk wat ik doe vind ik ontzettend leuk om te doen. Het is erg afwisselend omdat ik bijna elk half uur een andere ‘parel’ of andere ‘parels’ mag helpen met bijvoorbeeld rekenen/taal/spelling/lezen.  Belangrijk voor mij is dat een kind zich gelukkig en gewaardeerd voelt op school om wie hij of zij is. Wij mogen de kinderen op school voorgaan in een leven met Hem. Geweldig om dat te mogen doen.

Regina Wedman | Onderwijsassistent

Regina Wedman | Onderwijsassistent

Ik werk drie dagen als onderwijsassistent op De Parel. Dit werk doe ik met heel veel plezier. Geen dag is hetzelfde een heerlijke afwisselende baan. Ik mag de leerkrachten ondersteunen in hun dagelijks werk en de kinderen verder helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het is mooi om te zien dat iedereen anders is, niemand is gelijk. Elk kind is waardevol en een parel in Gods hand. Met kinderen werken is elke dag genieten!

Henriëtte De Jong | Onderwijsassistent

Henriëtte de Jong | onderwijsassistent

Ellen Van Den Dool | Onderwijsassistent

Ellen van den Dool | Onderwijsassistent

Henriët Elzinga | Onderwijsassistent

Henriët Elzinga | Onderwijsassistent

Ria Smit | Administratie

Ria Smit | Administratie

Terry Bakker | Conciërge

Terry Bakker | Conciërge

Back To Top