skip to Main Content

Buitenschoolse- en Peuteropvang (BSO)

Op school is er ook een professionele naschoolse opvangmogelijkheid voor buiten de schooltijd (BSO) voor kinderen van 4-12 jaar. Deze wordt uitbesteed aan Prokino, een professionele organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De opvang op deze locatie is gebaseerd op de christelijke identiteit van de school. Tevens vindt er sinds dit jaar peuteropvang plaats op dezelfde locatie, eveneens verzorgd door Prokino. kinderen van 2-4 jaar kunnen hier komen spelen.

Bij de peuteropvang wordt gewerkt met een VVE programma.
Via de website vindt u uitgebreide informatie over deze vormen van kinderopvang. Tevens kunt u er gemakkelijk en vrijblijvend berekenen wat voor uw situatie de kosten zijn. De communicatie hierover gaat rechtstreeks via Prokino.
Voor informatie kunt u bellen 06-33342674 of mailen 

TSO

De Parel heeft dit jaar een TSO-commissie bestaande uit:

De TSO commissie regelt de TSO in samenwerking met de school. Tot vorig jaar was de TSO helemaal gratis. Aangezien nu bijna alle ouders gebruik maken van de TSO en de school ook gegroeid is, zijn er nu naast het pleinwachtrooster voor ouders elke keer ook vaste betaalde vrijwilligers nodig. Dit om een veilige pleinwacht te kunnen blijven garanderen. Zij zijn elke keer herkenbaar aan een geel hesje.

  • De leerkrachten dragen bij aan de TSO door tussen de middag met de eigen groep te eten. Daarna gaan de kinderen naar buiten en nemen de pleinwachten de pleinwacht waar.
  • De kosten voor aan TSO deelnemende ouders zijn € 20,- per jaar. Hiervan worden de vaste pleinwachten en de nodige voorzieningen voor TSO uit bekostigd.
  • Pleinwacht: alle ouders die gebruik maken van het overblijven draaien in principe mee in het pleinwachtrooster tussen de middag. Dit komt neer op ongeveer 5 keer per jaar!

Pleinwachtrooster

Angelica Brandemann () maakt 2 keer per schooljaar een pleinwachtrooster voor tussen de middag. Voor 1 juli 2017 kunt u bij haar aangeven op welke dagen u werkt en geen pleinwacht kan doen. Er wordt 4 keer per jaar een rooster gemaakt tussen de vakanties. U dient ieder jaar opnieuw aan te geven op welke dagen u geen pleinwacht kunt lopen.

  • Niet op het rooster: Ouders die wel gebruik maken van de TSO, maar niet op het pleinwachtrooster kunnen of willen staan, betalen € 120,- per cursusjaar. Zij moeten dat aan het begin van het cursusjaar aangeven bij de directie en krijgen daar voor 31 december een factuur van.
  • Overblijvende kinderen: De kinderen nemen mee: brood en drinken, eventueel fruit en een theedoek. Dus niet één of ander klein servetje of alleen de broodtrommel. Het overblijven vindt plaats in de leslokalen. Deze ruimten dienen ‘s middags weer klaar te zijn voor het onderwijs.

Gebruik van de TSO:

  • Ouders die van de TSO gebruik maken hebben de plicht om te assisteren bij de pleinwacht van 12.10 – 12.45 uur tussen de middag.
opvang-400×600
Back To Top