skip to Main Content

Buitenschoolse- en Peuteropvang (BSO)

Op school is er ook een professionele naschoolse opvangmogelijkheid voor buiten de schooltijd (BSO) voor kinderen van 4-12 jaar. Deze wordt uitbesteed aan Prokino, een professionele organisatie voor kinderopvang en buitenschoolse opvang. De opvang op deze locatie is gebaseerd op de christelijke identiteit van de school. Tevens vindt er sinds dit jaar peuteropvang plaats op dezelfde locatie, eveneens verzorgd door Prokino. kinderen van 2-4 jaar kunnen hier komen spelen.

Bij de peuteropvang wordt gewerkt met een VVE programma.
Via de website vindt u uitgebreide informatie over deze vormen van kinderopvang. Tevens kunt u er gemakkelijk en vrijblijvend berekenen wat voor uw situatie de kosten zijn. De communicatie hierover gaat rechtstreeks via Prokino.
Voor informatie kunt u bellen 06-33342674 of mailen 

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

De Parel heeft dit jaar een TSO-commissie bestaande uit:

Sjoerd Venema (voorzitter en planning), Jenneke van der Ploeg (roostermaker) , Geerjanne van Winsen, Yoriva Jobben, Renate Rook, Gerjanne Boonstra, Hennie de Jong, Jelina Baron, Margriet Prins, Marta ten Hoor, Marieke Dwarshuis, Desmond Westerhof, Janke van Dijk en Minie Leeverink

De TSO commissie regelt de TSO in samenwerking met de school.

Op De Parel werken we voor de TSO met een combinatie van vaste vrijwilligers en ouders die pleinwacht lopen. Ouders kunnen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar aangeven dat zij pleinwacht willen lopen, zo niet dan kunnen zij de pleinwacht afkopen. Wij hebben hiervoor 3 opties:

• Optie 1: TSO afkopen, pleinwacht wordt overgenomen door een vaste vrijwilliger. (Ouders betalen 75,- euro per gezin). Dit heeft de voorkeur, i.v.m. veiligheid en continuïteit.

• Optie 2: Zelf 5x pleinwacht lopen en 25 euro per gezin betalen voor TSO. Geeft u dan meteen uw voorkeursdagen door waarop u pleinwacht wilt lopen via

• Optie 3: Als vaste vrijwilliger wekelijks pleinwacht lopen van 12.15-13.15 uur. U betaalt dan geen bijdrage TSO en ontvangt 10 euro per keer als vrijwilligersvergoeding.

Elke pauze zijn er vier (vaste) pleinwachtouders. Zij zijn elke keer herkenbaar aan een geel hesje.

• De leerkrachten dragen bij aan de TSO door tussen de middag met de eigen groep te eten.

Daarna gaan de kinderen naar buiten en nemen de pleinwachten de pleinwacht waar.

• Van de TSO-contributie worden de vaste TSO-vrijwilligers betaald en spelmateriaal voor op het plein.

Pleinwachtrooster

• Jenneke van der Ploeg maakt 2 keer per schooljaar een pleinwachtrooster voor tussen de middag. Dit geldt voor de ouders die kiezen voor optie 2, zelf 5x pleinwacht lopen. Deze ouders kunnen bij haar aangeven welke voorkeursdagen zij hebben voor het pleinwachtrooster. Er wordt 2 keer per jaar een rooster gemaakt: aug-december en januari tot einde schooljaar.

U dient ieder jaar opnieuw aan te geven dat u zelf pleinwacht wilt lopen (optie 2) en op welke dagen u geen pleinwacht kunt lopen (graag voor midden juni).

• Overblijvende kinderen: De kinderen nemen mee: brood en drinken, eventueel fruit en een theedoek. Dus niet één of ander klein servetje of alleen de broodtrommel. Het overblijven vindt plaats in de leslokalen. Deze ruimten dienen ‘s middags weer klaar te zijn voor het onderwijs.

Gebruik van de TSO:

Aandeel van de leerkrachten:

• De leerkrachten: De leerkrachten eten van 12.00-12.15 met de leerlingen in hun eigen lokaal. Daarna gaan de leerlingen naar buiten en wordt de pleinwacht overgenomen door de ouders. Bij toerbeurt worden de leerkrachten ingeroosterd voor de pleinwacht.

• Vervanging: Wanneer een ouder plotseling niet blijkt te kunnen op de afgesproken datum wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij zelf voor vervanging (door bijv. ruiling) zorgt en niet het schoolteam en andere ouders er extra mee belast.

Wie 2x zonder opgave van geldige reden niet op komt dagen, moet een ‘boete’ betalen van € 20,-. Bij overmacht op de dag zelf kunt u mailen naar de vaste pleinwacht van die dag:

opvang-400×600
Back To Top