skip to Main Content

Kinderopvang KleurRijk

Met onze christelijke kinderopvang willen we voorzien in de praktische behoefte van ouders om met een gerust hart aan het werk te kunnen of te kunnen studeren in de wetenschap dat hun kind of kinderen op een goede plek worden opgevangen. Het biedt vaders en moeders de kans zich te ontwikkelen en maatschappelijk in te zetten. Het organiseren van kinderopvang biedt ook de mogelijkheid elk kind in Nederland iets mee te geven van een christelijke levensvisie en het voorleven daarvan.

Bij CKO KleurRijk – Locatie De Parel kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen worden.

kinderopvang 0-2 jr.

peuteropvang 2-4 jr.

voor- en naschoolse opvang 4-12 jr.)

Om rust en stabiliteit te kunnen waarborgen, werken we met vaste groepen en vaste medewerkers.

Het unieke aan deze opvang is dat deze plaatsvindt op basis van dezelfde identiteit als het onderwijs dat gegeven wordt op onze school. Er wordt met de kinderen gebeden, er worden verhalen uit de Bijbel verteld en er wordt bijzondere aandacht besteed aan allerlei vieringen en christelijke feesten. Ook de Bijbelse normen en waarden staan centraal. Het is een plek van aandacht waar ze zich veilig en geliefd voelen waardoor ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

De pedagogisch medewerkers zijn meelevende christenen, net zoals de leerkrachten van onze school. Vanwege de unieke locatie van de kinderopvang (in de school) is er ook aandacht voor samenwerking op allerlei gebieden. Tegen de tijd dat kinderen van de opvang “doorstromen” naar het basisonderwijs wordt er een warme overdracht gedaan, zodat er een soepele overgang wordt gecreëerd.

Voor meer informatie zie: www.kleurrijk.nl of neem telefonisch contact op: 06 – 34 61 67 89

U kunt natuurlijk ook altijd gewoon even binnenlopen in de opvangruimte om eens de sfeer te proeven.

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

De Parel heeft dit jaar een TSO-commissie bestaande uit:

Sjoerd Venema (voorzitter en planning), Jenneke van der Ploeg (roostermaker) , Geerjanne van Winsen, Yoriva Jobben, Renate Rook, Gerjanne Boonstra, Hennie de Jong, Jelina Baron, Margriet Prins, Marta ten Hoor, Marieke Dwarshuis, Desmond Westerhof, Janke van Dijk en Minie Leeverink

De TSO commissie regelt de TSO in samenwerking met de school.

Op De Parel werken we voor de TSO met een combinatie van vaste vrijwilligers en ouders die pleinwacht lopen. Ouders kunnen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar aangeven dat zij pleinwacht willen lopen, zo niet dan kunnen zij de pleinwacht afkopen. Wij hebben hiervoor 3 opties:

• Optie 1: TSO afkopen, pleinwacht wordt overgenomen door een vaste vrijwilliger. (Ouders betalen 75,- euro per gezin). Dit heeft de voorkeur, i.v.m. veiligheid en continuïteit.

• Optie 2: Zelf 5x pleinwacht lopen en 25 euro per gezin betalen voor TSO. Geeft u dan meteen uw voorkeursdagen door waarop u pleinwacht wilt lopen via

• Optie 3: Als vaste vrijwilliger wekelijks pleinwacht lopen van 12.15-13.15 uur. U betaalt dan geen bijdrage TSO en ontvangt 10 euro per keer als vrijwilligersvergoeding.

Elke pauze zijn er vier (vaste) pleinwachtouders. Zij zijn elke keer herkenbaar aan een geel hesje.

• De leerkrachten dragen bij aan de TSO door tussen de middag met de eigen groep te eten.

Daarna gaan de kinderen naar buiten en nemen de pleinwachten de pleinwacht waar.

• Van de TSO-contributie worden de vaste TSO-vrijwilligers betaald en spelmateriaal voor op het plein.

Pleinwachtrooster

• Jenneke van der Ploeg maakt 2 keer per schooljaar een pleinwachtrooster voor tussen de middag. Dit geldt voor de ouders die kiezen voor optie 2, zelf 5x pleinwacht lopen. Deze ouders kunnen bij haar aangeven welke voorkeursdagen zij hebben voor het pleinwachtrooster. Er wordt 2 keer per jaar een rooster gemaakt: aug-december en januari tot einde schooljaar.

U dient ieder jaar opnieuw aan te geven dat u zelf pleinwacht wilt lopen (optie 2) en op welke dagen u geen pleinwacht kunt lopen (graag voor midden juni).

• Overblijvende kinderen: De kinderen nemen mee: brood en drinken, eventueel fruit en een theedoek. Dus niet één of ander klein servetje of alleen de broodtrommel. Het overblijven vindt plaats in de leslokalen. Deze ruimten dienen ‘s middags weer klaar te zijn voor het onderwijs.

Gebruik van de TSO:

Aandeel van de leerkrachten:

• De leerkrachten: De leerkrachten eten van 12.00-12.15 met de leerlingen in hun eigen lokaal. Daarna gaan de leerlingen naar buiten en wordt de pleinwacht overgenomen door de ouders. Bij toerbeurt worden de leerkrachten ingeroosterd voor de pleinwacht.

• Vervanging: Wanneer een ouder plotseling niet blijkt te kunnen op de afgesproken datum wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij zelf voor vervanging (door bijv. ruiling) zorgt en niet het schoolteam en andere ouders er extra mee belast.

Wie 2x zonder opgave van geldige reden niet op komt dagen, moet een ‘boete’ betalen van € 20,-. Bij overmacht op de dag zelf kunt u mailen naar de vaste pleinwacht van die dag:

opvang-400×600
Back To Top