skip to Main Content

Jaarthema DAVID, EEN MAN NAAR GODS HART

In het schooljaar 2023-2024 gaat het jaarthema van NoorderBasis over David, een man naar Gods hart. Hij begon als schaapherder en God maakte hem koning. David was een goede krijgsman en werd leider van het volk Israël.

We lezen in de Bijbel over zijn karakter, zijn vertrouwen in God, zijn vriendschap met Jonatan, zijn familie, zijn geduld met koning Saul, zijn beroemdheid, zijn blijdschap voor God, zijn zonden en de vergeving die hij krijgt, het advies voor zijn opvolger, de liederen die hij maakte. Deze onderwerpen staan dit schooljaar maandelijks centraal.

God keek naar het hart van David en kijkt ook naar ons hart. Willen wij een kind/vrouw/man naar Gods hart zijn? Hoe laten wij dat dan zien? Wat fijn dat we daar thuis en op onze scholen over kunnen praten en zingen met elkaar.

Goede en leerzame maanden toegewenst.

Een deel van onze materialen voor dit jaarproject is gemaakt in Ethiopië, lees hier het verhaal over deze samenwerking.

Copyright: Niets van deze pagina mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NoorderBasis.

Onze eerdere jaarthema's waren:

Jaarthema FEEST VOOR DE HEER

2022-2023

Bij dit jaarthema Feest voor de Heer stonden de feesten centraal. Als christenen zijn we gewend om tot eer van onze Heer een aantal christelijke feesten te vieren: Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Dit jaar gaan we in de Bijbel lezen  dat er nog meer  feesten gevierd werden.  We hebben samen geleerd over de betekenis van deze feesten en hoe de Israëlieten dit vierden. De feesten laten ons zien hoe de Heer steeds voor het voortbestaan van Zijn volk heeft gezorgd en dat we ons voor moeten bereiden op Zijn komst.

NoorderBasis Jaarthema FEEST VOOR DE HEER

Jaarthema OP REIS NAAR HET BELOOFDE LAND

2021-2022

De Israëlieten trokken 40 jaren rond in de woestijn op weg naar het beloofde land. Het was geen gemakkelijke reis maar de Here was er altijd bij. Net als de Israëlieten zijn ook wij op reis. We zijn onderweg naar de nieuwe aarde. Voor ons is de Bijbel een wegwijzer. Door de woorden van de Here, die daarin staan, wijst Hij ons de weg voor onze reis naar het beloofde land. Zo kijken we samen uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

NoorderBasis jaarthema OP REIS NAAR HET BELOOFDE LAND

Jaarthema OMZIEN NAAR ELKAAR

2020-2021

Omzien naar elkaar zit soms in heel kleine dingen. Een bemoedigend woord. Een schouderklopje of een kaartje. Het lijkt niet veel, maar je doet een ander er een groot plezier mee. Tijdens het schooljaar 2020-2021 was ons thema Omzien naar elkaar. We lezen in de Bijbel dat God ons vraagt om naar elkaar te kijken, voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Elke maand staan we met een maandthema stil bij deze opdracht. Laten we samen Omzien naar elkaar.

NoorderBasis jaarthema OMZIEN NAAR ELKAAR

Jaarthema PRACHTIG!?

2019-2020

We lezen in de Bijbel dat God de aarde heeft gemaakt, Prachtig!  Hoe gaan de mensen daarmee om? Is de aarde nog wel zo Prachtig? Wat kunnen wij doen om goede rentmeesters te zijn? Elke maand hebben we samen stil gestaan bij Gods schepping en hoe wij voor de aarde zorgen. Tijdens het schooljaar 2019-2020 gebruiken we het thema Prachtig!? hiervoor.

NoorderBasis jaarthema PRACHTIG!?

Jaarthema ZIEN

2018-2019

Van de Here leren we dat we Hem moeten liefhebben en onze naaste als onszelf. Omzien naar elkaar en daarbij Zijn liefde doorgeven, vindt de Here belangrijk. ZIEN is het jaarthema van schooljaar 2018/2019 geweest. Samen gingen we ontdekken wat de Bijbel ons leert over zien.

NoorderBasis jaarthema ZIEN

Jaarthema IK BEN...

2017-2018

Het schooljaar 2017/2018 was ons jaarthema: ‘Ik ben…’. Op vele verschillende manieren laat God zien wie Hij voor ons is. Vanuit dit thema stonden we op al onze scholen stil bij wie God voor ons is. Onze kinderen mogen weten dat ze een geliefd kind van God zijn: ‘Ik ben geliefd’.

NoorderBasis jaarthema IK BEN..
Back To Top