skip to Main Content

Kinderopvang KleurRijk

Met onze christelijke kinderopvang willen we voorzien in de praktische behoefte van ouders om met een gerust hart aan het werk te kunnen of te kunnen studeren in de wetenschap dat hun kind of kinderen op een goede plek worden opgevangen. Het biedt vaders en moeders de kans zich te ontwikkelen en maatschappelijk in te zetten. Het organiseren van kinderopvang biedt ook de mogelijkheid elk kind in Nederland iets mee te geven van een christelijke levensvisie en het voorleven daarvan.

Bij CKO KleurRijk – Locatie De Parel kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar opgevangen worden.

kinderopvang 0-2 jr.

peuteropvang 2-4 jr.

voor- en naschoolse opvang 4-12 jr.)

Om rust en stabiliteit te kunnen waarborgen, werken we met vaste groepen en vaste medewerkers.

Het unieke aan deze opvang is dat deze plaatsvindt op basis van dezelfde identiteit als het onderwijs dat gegeven wordt op onze school. Er wordt met de kinderen gebeden, er worden verhalen uit de Bijbel verteld en er wordt bijzondere aandacht besteed aan allerlei vieringen en christelijke feesten. Ook de Bijbelse normen en waarden staan centraal. Het is een plek van aandacht waar ze zich veilig en geliefd voelen waardoor ze vrij kunnen spelen, ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen.

De pedagogisch medewerkers zijn meelevende christenen, net zoals de leerkrachten van onze school. Vanwege de unieke locatie van de kinderopvang (in de school) is er ook aandacht voor samenwerking op allerlei gebieden. Tegen de tijd dat kinderen van de opvang “doorstromen” naar het basisonderwijs wordt er een warme overdracht gedaan, zodat er een soepele overgang wordt gecreëerd.

Voor meer informatie zie: www.kleurrijkkinderopvang.nl of neem telefonisch contact op: 06 – 45564515
U kunt natuurlijk ook altijd gewoon even binnenlopen in de opvangruimte om eens de sfeer te proeven.

Back To Top