skip to Main Content

Nieuwbouw

Wij zijn erg blij en trots om u te kunnen vertellen dat wij een nieuw schoolgebouw krijgen. Ons huidige schoolgebouw wordt gesloopt en op dezelfde plek zal een prachtig nieuw gebouw komen. Gedurende de sloop en nieuwbouw betrekken wij een andere locatie. Tijdelijk gaan we dan onderwijs geven in een leegstaand schoolgebouw aan de Eikesingel 62, waar nu de testlocatie van de GGD nog in is gevestigd.

3d__12 – Foto
3d__13 – Foto

Wat is de planning?

Het voorlopige ontwerp is door de stuurgroep en gemeente goedgekeurd. In de komende periode gaat het ontwerpteam werken aan het maken van het definitieve ontwerp.
De verwachting is dat we eind van dit jaar, 2021, gaan verhuizen naar de tijdelijke locatie. Sloop en nieuwbouw zal dan gedurende heel 2022 plaatsvinden. In 2023 hopen we dan terug te keren in ons nieuwe schoolgebouw aan de Langewyk 275.

De Parel_2 – Foto
De Parel_3 – Foto
Back To Top