skip to Main Content

Schooltijden

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geldt ’s morgens een inlooptijd van 8:20– 8:30 uur. Gedurende deze tijd mogen de kinderen en hun ouders alvast in de klas bezig met een activiteit. De desbetreffende leerkrachten zijn daar dan aanwezig. Voor de groepen 5 t/m 8 gaat 5 minuten voor het begin van de lessen een bel. Dus om 8:25 uur. Hierop mogen de kinderen naar binnen. Om 8:30 en 12:15 uur gaat de bel: het teken voor het begin van de lessen. Wij hanteren de volgende schooltijden:

groep 1 en 2 : 
8.30 – 12.00 uur (woensdag tot 12.15 uur!)
12.45 – 14.45 uur (woensdagmiddag en vrijdag vrij)

groep 3 t/m 8 : 
8.30 – 12.00 uur (woensdag 12.15 uur)
12.45 – 14.45 uur (woensdagmiddag vrij)

ochtendpauze: 10.15 – 10.30 uur

Vakantieplanning 2022-2023

herfstvakantie 15-okt-’22                 t/m          23-okt-’22
kerstvakantie 24-dec-’22               t/m          08-jan-’23
voorjaarsvakantie 25-feb-’23                t/m          05-mrt-’23
goede vrijdag / paasmaandag 07-apr-’23                t/m          10-apr-’23
meivakantie 29-apr-’23                t/m          07-mei-’23
Hemelvaartsdag 18-mei-’23                t/m          19-mei-’23
Pinksteren 26-mei-’23                t/m          29-mei-’23
zomervakantie 22-juli-’23                   t/m          03-sep-’23
eerste schooldag 2019-2020 04-sep-’23

 

Naast de geplande vakanties zijn er ook nog vrije uren gepland voor extra vergaderingen van het schoolteam of voor studiedagen. Deze uren gaan niet af van de geplande lestijd. Wij voldoen hiermee aan de wet, die voorschrijft dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in totaal minimaal 3520 uur naar school moeten en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur in totaal.

Back To Top