skip to Main Content

Schooltijden

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 geldt ’s morgens een inlooptijd van 8:20– 8:30 uur. Gedurende deze tijd mogen de kinderen en hun ouders alvast in de klas bezig met een activiteit. De desbetreffende leerkrachten zijn daar dan aanwezig. Voor de groepen 5 t/m 8 gaat 5 minuten voor het begin van de lessen een bel. Dus om 8:25 uur. Hierop mogen de kinderen naar binnen. Om 8:30 en 12:15 uur gaat de bel: het teken voor het begin van de lessen. Wij hanteren de volgende schooltijden:

groep 1 en 2 : 
8.30 – 12.00 uur (woensdag tot 12.15 uur!)
12.45 – 14.45 uur (woensdagmiddag en vrijdag vrij)

groep 3 t/m 8 : 
8.30 – 12.00 uur (woensdag 12.15 uur)
12.45 – 14.45 uur (woensdagmiddag vrij)

ochtendpauze: 10.15 – 10.30 uur

Vakantieplanning 2023-2024

herfstvakantie 21-okt-’23               t/m          29-okt-’23
kerstvakantie 23-dec-’23               t/m          07-jan-’24
voorjaarsvakantie 17-feb-’24                t/m          25-mrt-’24
goede vrijdag / paasmaandag 29-mrt-’24              t/m          1-apr-’24
meivakantie 27-apr-’24               t/m          12-mei-’24
Hemelvaartsdag 9-mei-’24                 t/m          12-mei-’24
Pinksteren 19-mei-’24               t/m          20-mei-’24
zomervakantie 20-juli-’24               t/m          01-sep-’24
eerste schooldag 2019-2020 02-sep-’24

 

Naast de geplande vakanties zijn er ook nog vrije uren gepland voor extra vergaderingen van het schoolteam of voor studiedagen. Deze uren gaan niet af van de geplande lestijd. Wij voldoen hiermee aan de wet, die voorschrijft dat de kinderen van de groepen 1 t/m 4 in totaal minimaal 3520 uur naar school moeten en de kinderen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 4000 uur in totaal.

Back To Top